PLAZMA

Plazma, pozitif ve negatif iyonlar, uyarılmış atomlar ve moleküller, serbest radikaller ve UV fotonları içeren iyonize gazdır ve maddenin dördüncü halidir.​

Picture1_edited.jpg
15151335634_07b552f170_o_72dpi.jpg

Plazma ilk olarak İngiliz fizikçi Sir William Crookes tarafından 1879 yılında tanımlanmış, “plazma” terimi ise ilk olarak Amerikalı fizikçi Dr. Irving Langmuir tarafından 1929 yılında kullanılmıştır.

Plazma tıbbı alanında kullanılmakta olan plazma kaynakları soğuk atmosferik plazmadır. Atmosferik basınçta ve oda sıcaklığında oluşturulan soğuk atmosferik plazmanın sıcaklığı en fazla 45-50 °C’ye çıkmakta, uygulama sırasında yanık oluşma riskini en aza düşürmektedir. Soğuk atmosferik plazmanın uygulama yöntemleri direkt uygulama ve indirekt uygulama olarak ikiye ayrılmaktadır. Direkt uygulama dielektrik bariyer deşarj (DBD) adı verilen ve aralarında dielektrik bariyer bulunan iki elektrot arasında oluşturulmaktadır.

 

Sağlık uygulamalarında ise elektrotlardan biri genellikle bakır üzerine cam bir dielektrik malzeme ile kaplı olmakta, ikinci elektrot olarak insan vücudu kullanılmaktadır. İndirekt uygulama ise iki elektrot arasında oluşan reaktif türler ve iyonize gazlar, uygulama yapılacak alana başka bir gaz yardımı ile taşınması ile yapılmaktadır. Ayrıca bu uygulamaya “jet plazma” ismi de verilmektedir. 

Plazma kaynağı ile oluşturulan reaktif oksijen ve azot türleri (O, O3, OH, H2O2, HO2, NO, ONOOH) hücrelerdeki oksitatif stresi artırarak, kanser hücrelerini ve  bakterileri etkilemekte, seçici etki göstermektedir. Sağlıklı hücrelerde oksidatif stres oluşturmaması sayesinde ise yara iyileşmesi, kanser tedavisi, diş hekimliği uygulamaları gibi sağlık alanında kullanılırken, maddelerin sterilizasyonu, dezenfeksiyonu, yüzey modifikasyonu gibi birçok biyomedikal uygulamada da kullanılmaktadır. 

Plazma kaynağının dizaynına göre, soğuk atmosferik plazma;

  • bakteri, fungus, spor ve virusun,

  • biyofilmin,

  • alerjen etmenlerin,

  • proseslerde oluşan kokuların,

  • akış proseslerindeki tehlikeli moleküllerin

uzaklaştırılması ya da inaktive edilmesinde kullanılmaktadır.

Plazma bu özellikleri sayesinde birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu bağlamda Pacem;

  • Ağız ve diş sağlığı,

  • Yara iyileşmesi,

  • Hayvan sağlığı,

  • Medikal cihaz sterilizasyonu,

  • Hijyen

gibi alanlarda etkinlik göstermektedir.